Agile Scrum

Bij het ontwikkelen van een complexe website of webshop kunnen we wel vaststellen dat het onmogelijk is om vooraf alle requirements te bepalen en op basis hiervan een vaste tijd en een vast budget aan te koppelen. Bij het ontwikkelen van een website of webshop worden er vaak aannames gedaan waarbij er verschillen in interpretatie, miscommunicatie, voortschrijdend inzicht en fouten ontstaan.

Met de Agile Scrum aanpak spelen we in op veranderingen gedurende ‘de sprint’ en werken we zoveel mogelijk samen met de klant. Dat is geweldig, want op deze manier hoeven we niet alles van te voren uit te denken en te schrijven. We focussen ons op een werkend (deel)product die in een korte periode (een Sprint) wordt ontwikkeld. In officiële termen: ‘A Potentially Shippable Product Increment’. Het Agile Manifesto zet de vier opvattingen op een rij:

Individu & Interactie

voor Processen & Tools

Werkend product

voor complexe documentatie

Samenwerking met de klant

voor contract onderhandelingen

Inspelen op verandering

voor volgen van een plan

Een Agile project starten

De aanpak

De Agile Scrum aanpak kenmerkt zich door het opleveren van een (deel)product binnen een vastgestelde tijd en budget (de Sprint). Zoals wel bij de traditionele watervalmethode wordt gedaan, wordt er met de Agile Scrum aanpak geen lang ontwikkeltraject gestart waarbij er een ‘Big Bang Release’ wordt gedaan. In plaats daarvan wordt een werkend stukje software opgeleverd die waarde heeft voor jou als klant.

Bij deze aanpak is de projectscope flexibel. Hiermee bieden we jou de mogelijkheid om keuzes te maken op het moment dat er zaken tegenzitten – lastiger dan initieel verwacht – of dat een onderdeel anders moet worden ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht. Bij het maken van keuzes wordt altijd rekening gehouden met wat wij samen moeten bereiken aan het einde van het project. Wij dagen je uit en geven je inzicht in de verschillende oplossingsrichtingen. Wij behoeden je voor het doen van desinvesteringen!

De Scrum Master

De Scrum Master zorgt ervoor dat het proces vlekkeloos verloopt. Hij faciliteert het team en zorgt ervoor dat bottlenecks worden weggenomen. Ook zorgt de Scrum Master ervoor dat alle scrum events worden gehouden en niet uitlopen qua tijd. De Scrum Master zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ‘Daily Scrum’ wordt gehouden (die overigens door het ontwikkelteam wordt gedaan) en niet langer duurt dan 15 minuten.

Het kan zijn dat de Srum Master ook deel uit maakt van het ontwikkelteam wanneer hij of zij bepaalde vaardigheden heeft die het ontwikkelteam kan helpen. Wanneer de Scrum Master een dubbele rol heeft in het Scrum Team blijft de Scrum Master ten alle tijden de ‘Servant Leader’ van het Scrum Team.

Kosten

SGSND faciliteert het Scrum proces. Wij zorgen voor het Scrum Team waarbij we kijken wat er nodig is om het hoogst haalbare product te ontwikkelen voor jou als klant. Omdat er in ieder geval vijf mensen bij betrokken worden kun je je voorstellen dat scrum alleen geschikt is voor budgetten van minimaal €25.000,-

De vijf mensen die minimaal nodig zijn voor een goed scrum team zijn:

  • De scrum Master
  • De product Owner (de klant of een vertegenwoordiger van de klant)
  • Het ontwikkelteam bestaande uit minimaal drie professionals die een ‘zelf georganiseerd’ team kunnen vormen en die crossfunctioneel zijn en het product af te kunnen maken binnen de sprint.

 

Een project starten met de Agile aanpak?